Skip to content

Ý chí và Sáng tạo

Ý chí và Sáng tạo
Muốn sáng tạo phải có ý chí,
Ý chí đủ mạnh, đủ vững thì mới thúc đẩy sáng tạo và hành động
Ý chí là một dạng năng lượng tâm ý (nội tại) vừa có khả năng điều hướng tư duy, hành động mà còn có khả năng lây lan, khuất phục các đối tượng khác bên cạnh.
Muốn tôi luyện ý chí thì phải tránh xa Stress, luyện tập từng bước từ bé đến lớn, từ thấp đến cao, từ gần đến xa. VD: muốn đạp xe xuyên Việt thì phải đạp vài chặng đi Vũng Tàu, Đà Lạt...
Tuy nhiên Hãy cẩn trọng với Ý chí vì đôi khi Ý chí cho những mục đích không thiện lành thì sẽ dẫn đến hậu quả khó lường!
Sáng sớm nhấp ngụm cà phê, đọc vài trang sách cũng là rèn ý chí rồi đấy! ^_^