Skip to content

WeFit Academy 03:

WeFit Academy 03:
Chưa có thầy người ngoài, thì thầy người nhà phát huy. Ở WeFit, đội nào cũng là full-stack. Dev cũng full-stack, vận hành cũng full-stack, và Marketing cũng full-stack luôn. Không chỉ biết viết content, chạy quảng cáo mà giờ everyone can design luôn, khỏi phải đặt hàng ảnh quảng cáo ^^
Thầy Trung Lê quá xịn.
WeFit vẫn đang tuyển dụng, và các bạn nào muốn được luyện chưởng để trở thành các cao thủ full-stack như vầy mời tham khảo www.wefit.vn/jobs
See Translation