Skip to content

Vừa lấy visa cho 1 bạn học sinh nghỉ hẳn 1 năm mới quay lại học

Vừa lấy visa cho 1 bạn học sinh nghỉ hẳn 1 năm mới quay lại học. Tuy nhiên, khi quay lại, bạn học chương trình phù hợp nên vẫn xin được visa.
Mình chỉ mong rằng các em nếu có chuyển trường hãy đến nói chuyện với những người làm luật di trú trước khi gặp agent chuyển trường để xem chuyển thế có khả năng xin visa tiếp sau này hay không? Khoá đấy học có tác dụng gì sau này hay không? Có xin được ở lại không? Có giúp ích cho partner của mình không?
Mỗi người chỉ có một thời gian để lựa chọn. Đừng chọn quáng quàng rồi không mục tiêu nào đạt được hết cả.
Du học và di trú là hai lĩnh vực bổ trợ nhau nhưng không phải là 1. Chuyển trường và xin visa, vì thế cũng không phải là 1.
See Translation