Skip to content

Về tình cảm thì không muốn bất cứ ai là dân Đồng Tâm bị truy cứu TNHS vì bà con quá khổ rồi

Về tình cảm thì không muốn bất cứ ai là dân Đồng Tâm bị truy cứu TNHS vì bà con quá khổ rồi, nhưng anh Chung mà cam kết không truy cứu thì rất sai hay nói cách khác anh đang đá sang sân người khác. Mình dân luật nên nói thế thôi, đất nước này không thích thì khép tội, thích thì tha miễn bởi vậy mới lộn tùng phèo thế này. Nhìn sang Hàn Quốc lại thấy buồn.