Skip to content

Up đơn của Npp lên nhiều thì bị soi

Up đơn của Npp lên nhiều thì bị soi !
Mà không up nta lại bảo dạo này bán kém
Qtrong chả biết kém hay ko nhưng cviec ở nhà máy quá tải đến tháng sau rồi
Ôi !!! Thực sự là quá đuối !!!!