Skip to content

Trưa Sài Gòn đường mưa

1  
Trưa Sài Gòn đường mưa, nghe hai bạn trẻ tâm sự thế này:
- Vợ muốn cuối năm mua xe gì nè?
+ Vợ cũng chưa biết, chỉ mới tính là thế chứ chưa có chọn.
- Mua giống chiếc xe phía trước hả vợ, chỉ có kiểu đó mới để hết đồ của vợ.
+ Mà vợ tính rồi mua xe nào đơn giản dễ đi thôi, mai mốt vợ bầu bì còn dễ đi lại....chống chân này nọ cho dễ nữa.
- Ừ, đúng rồi đó vợ. Còn bầu bì nữa, xe cao quá hỏng có tốt.
Ôi........sao yêu thế cơ chứ.........
See Translation

3 thoughts on “Trưa Sài Gòn đường mưa

  1. Anonymous

    Eo ôi thấy tụi nhỏ nó iu nhao mà lòng già sao sao ấy kkk

Comments are closed.