Skip to content

Trốn học

1 1  
Trốn học ! Cày game ! Đi chơi ! Ăn quà !
Học hết mình nhưng chơi cũng phải hết nấc
Cũng như bih ! Làm việc hết mình và tiêu thì cũng phải hết tầm luôn

1 thought on “Trốn học

Comments are closed.