Skip to content

Tôi nhớ như in

Tôi nhớ như in, cái ngày mô đó năm 1997, sau nhiều nổ lực của ông Mai liêm Trực, Viêt Nam đã có internet.
Cộng đồng mạng Viêt nam phải nhớ ơn ông Phan Văn Khải, ông Mai liêm Trực, ông Nông Đức Mạnh dù sao mấy ông chấp nhận làm cái này có thiêt thòi cho quyền lực của mình nhưng vì tương lai đất nước mấy ông vẫn làm.
See Translation