Skip to content

TIẾP TỤC THÁCH ĐỐ LINH MỤC CHÓ DẠI NGUYỄN DUY TÂN: Tao sẽ tự xử hay mày tự xử

TIẾP TỤC THÁCH ĐỐ LINH MỤC CHÓ DẠI NGUYỄN DUY TÂN: Tao sẽ tự xử hay mày tự xử.
Năm 2018 CSVN còn lãnh đạo đất nước này thì thằng linh mục chó mày tìm chỗ tự xử đi cho đỡ nhục và khỏi ô danh Chúa.
CÓ AI THÁCH ĐỐ, CÁ CƯỢC GÌ VỚI THẰNG NÀY KHÔNG ĐẶT LUÔN CHO TIỆN.
Đúng ngày 31/12/2018, chúng ta sẽ chứng kiến kết quả của cú cược này.
See Translation