Skip to content

Thằng Mai Táng Dũng nó bảo con chuột này suy sụp khi bị Đảng kỷ luật

Thằng Mai Táng Dũng nó bảo con chuột này suy sụp khi bị Đảng kỷ luật...cho về hưu.
Nhưng khi 1,5 triệu ngư dân miền Trung mất kế sinh nhai và vẫn còn đang ngắc ngoải, 250km bờ biển ô nhiễm chưa biết đến lúc nào hồi phục, Formosa vẫn đang là một tiểu quốc mà ko có bất cứ người Việt nào đụng đc đến....thì tuyệt nhiên ko thấy nó suy sụp. Vẫn nhơn nhơn lên TV nói về quy trình ma quỷ.
Đó là chân dung một Bí thư tỉnh ủy điển hình ! Nó chỉ suy sụp khi Đảng kỷ luật chứ dân với nước là cái đinh