Skip to content

Thân làm đến bộ trưởng mà giải quyết khủng hoảng không thể nào ngu hơn

Thân làm đến bộ trưởng mà giải quyết khủng hoảng không thể nào ngu hơn. Đéo làm được thì về đuổi gà để thằng khác nó làm. Làm quản lý NN mà không dự báo nổi khiến sản phẩm gì cũng dư thừa rồi kêu gào giải cứu. Thịt chứ không phải dưa hấu đâu mà cố , ngán bọn này hơn ngán thịt mỡ. Nhà nước sao không bỏ tiền ra mà giúp nông dân? Thế lúc thóc cao gạo kém các bác có kêu gọi bọn buôn thịt giảm giá cho chúng tôi không?
#giaicuulon