Skip to content

TẬP 1

TẬP 1 - SVNHTW HƯNG YÊN 2017
Ảnh Gặp mặt Hưng Yên 2017 tôi chụp có tính chất sự kiện, có thể bố cục và ảnh không được đẹp, mục đích để ghi nhớ kỉ niệm và chỉ đăng ảnh chụp đôi và chụp tập thể còn ảnh chụp cá nhân sẽ đăng trả riêng. Do số lượng ảnh rất nhiều (Dự lọc ra và up có lẽ phải đến hàng tháng) nên sẽ úp dần dần, bà con chịu khó theo dõi, cũng có thể không tag hết nên trúng ai thì trúng ợ mong cả nhà thông cảm nhé!
See Translation