Skip to content

Tạm biệt mùa xuân đã vội qua

Tạm biệt mùa xuân đã vội qua
Nghe lòng xao xuyến ở trong ta
Tạm biệt Mai Đào ta yêu dấu
Đón chào cánh Phượng thắm nở hoa
Trời Xuân đang hướng về bên nớ
Biển Hạ luôn mong đẹp mọi nhà
Chiều nghe cơn gió lùa khe cữa
Một thoáng se lòng nhớ xuân qua...!
VT ngày 15/4/2017
Đoàn Ngọc Thọ.