Skip to content

Tài năng luôn nằm ở mọi lứa tuổi

Tài năng luôn nằm ở mọi lứa tuổi
Có những lúc chông chênh tôi chẳng biết làm gì
Chẳng biết mình về sau sẽ ra sao
Vì cuộc sống có đôi khi muôn màu cảm xúc.
Có những lúc tôi thấy mình ngu dốt
Hoặc dại khờ lắm lúc buông xuôi
Có những khi tôi tự mình chôn vùi
Và đang sống như người đã chết.
Có những lúc tôi thấy mình đã hết
Đã hết yêu hay hết niềm đam mê
Nhưng có khi cảm xúc lại tràn về
Tôi thấy mình yêu đàn bà nhiều lắm.
Tôi thấy mình dệt thơ cũng được lắm
Và vẫn cười, hy vọng cho tương lai
Dẫu biết rằng đời người ngắn hay dài
Và với tôi hiện tại tôi vẫn sống.
Tôi vẫn sống & tiếp tục vẫn sống
Dẫu biết rằng đời còn nhiều chông chênh.
Ductho le
Sáng thứ bảy 15.07.2017 ( Có Những Lúc Chông Chênh )
See Translation