Skip to content

Suy cho cùng bóng đá Việt Nam cũng “què quặt, suy dinh dưỡng” như tiếng nói của giới luật sư, chỉ khác vì nó được…

Suy cho cùng bóng đá Việt Nam cũng "què quặt, suy dinh dưỡng" như tiếng nói của giới luật sư, chỉ khác vì nó được vỗ béo.

8 thoughts on “Suy cho cùng bóng đá Việt Nam cũng “què quặt, suy dinh dưỡng” như tiếng nói của giới luật sư, chỉ khác vì nó được…

  1. LS Trương Thiện

    Chủ yếu tài trợ để quảng cáo, qc để đánh bóng, đánh bóng để kiếm tiền.... = tập hợp tổng

  2. Lặng Lẽ

    Mục đích vỗ béo bóng đá là cá độ và các trò tiêu khiển của ông lớn + nhà cái!

  3. Khoi Anh Nguyen

    Khi nào lều đảng còn giữ cái đuôi định hướng thì ngày đó nhân dân còn tàn phế.

Comments are closed.