Skip to content

SỰ ƯU VIỆT CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ THƯỚC ĐO THÀNH ĐẠT

SỰ ƯU VIỆT CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ THƯỚC ĐO THÀNH ĐẠT - PHỎNG VẤN NGUYỄN PHÚC ANH (PHIÊN BẢN KHÔNG CHE KHÔNG CẮT)
Là visiting fellow (nghiên cứu sinh trao đổi) của Viện Harvard-Yenching (2015-2016), nghiên cứu sinh Tiến sĩ Nhân học Xã hội Đại học Thủ đô Tokyo (Nhật Bản), nhưng nhà nghiên cứu trẻ Nguyễn Phúc Anh chỉ có ước mơ hết sức giản dị...
Câu hỏi 1: Từng là giảng viên rất tâm huyết với Bộ môn Hán Nôm (Đại học Quốc gia Hà Nội), nhiều người ngạc nhiên khi thấy anh trở thà...
Đọc tiếp