Skip to content

” Sẽ có một ngày chúng ta gặp một người mà chữ thương nó đến trước cả chữ yêu

1 1 1 1  
" Sẽ có một ngày chúng ta gặp một người mà chữ thương nó đến trước cả chữ yêu. Yêu có thể không yêu nữa. Nhưng thương thì day dứt cả cuộc đời. Em thương anh, thương vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn thương..."
See Translation

9 thoughts on “” Sẽ có một ngày chúng ta gặp một người mà chữ thương nó đến trước cả chữ yêu

    1. Anonymous

      Người ta bây giờ có tình yêu mới nên cứ hồn nhiên như cô tiên vậy đó chế ơi

Comments are closed.