Skip to content

Sắp có bão số 10 vào Miền Trung

Sắp có bão số 10 vào Miền Trung.Cũng một chút gì gọi là...
CHỜ BÃO !
Bão đời rồi lại bão trời
Thiên tai , nhân họa khổ người vần xoay
Gia tài mẹ có đôi tay
Miếng cơm và miệng sống lay lất đời !
*
Miền Trung nắng gió bời bời
Lũ theo bão ụp xuống chơi vơi bờ
Lưng còng cõng trẹo kiếp hờ
Hết cơn bão trước lại chờ bão sau !
*
Cái eo thắt ruột đến đau
Bờ dài biển rộng bạc đầu sóng xô
Tròng trành giữa cuộc nhấp nhô
Thương già khóc trẻ nấm mồ cút côi !.....
*
Tấm lòng nhân ái quê tôi
Lá lành đùm bọc răng môi nghĩa tình
Dẫu mong manh chốn phù sinh
Thâm ân khắc cốt vẫn đinh ninh lòng !
Lý Đức Quỳnh_ĐN-10/11/2013