Skip to content

Sáng sớm mình thường không muốn chia sẻ thông tin tiêu cực vì sợ mang năng lượng xấu cho mọi người

Sáng sớm mình thường không muốn chia sẻ thông tin tiêu cực vì sợ mang năng lượng xấu cho mọi người, nhưng đọc tin này thì quá SỐC! Bất nhân quá! Chỉ tội những bệnh nhân Ung thư vừa tán gia bại sản để chữa bệnh mà rồi vẫn phải chết oan.
Chỉ ước đất nước mình mọi người thấm được chút luật Nhân Quả của nhà Phật để giảm thiểu những khổ đau như thế này.
Chúng ta không thể chọn nơi mình ra nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn cho mình một CÁCH SỐNG để giảm thiểu khổ đau, bệnh tật.
Mọi người hãy cố gắng trở về với bản thể của mình, về với tự nhiên, sống xanh, sạch, thuận tự nhiên, học hỏi ông bà ta ngày xưa sống đơn giản, ăn uống thanh đạm, để bản thân mình và người thân đỡ phải vào viện nhiều nhé!
Từ Thực phẩm bẩn đến Dược phẩm giả, đó chính là hệ quả của một xã hội vô minh, không coi trọng nền tảng đạo đức, chỉ chạy đua theo hình thức, vật chất bên ngoài, kiếm tiền trên xương máu của người khác. hix.