Skip to content

SÂN KHO HỢP TÁC XÃ

SÂN KHO HỢP TÁC XÃ - Dấu tích một thời "Hợp tác hóa nông nghiệp" & Sản xuất lớn XHCN. Nếu như không có cách làm & cách nhìn của ông Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú - "Cha đẻ của Đổi mới trong nông nghiệp" ở Việt Nam thì cái sân kho như thế này vẫn còn mãi... Xin được tỏ lòng Kính trọng và nghiêng mình trước vong linh ông Kim Ngọc - Người đã đưa Nông nghiệp cả nước thoát khỏi những năm tháng cơ hàn, xin được đăng ảnh chân dung ông để tưởng nhớ & với sự biết ơn to lớn!
Câu nói nổi tiếng của ông: "Xã viên không coi ruộng đất là của mình nên họ chẳng thiết tha gì với đồng ruộng. Phải để nông dân làm chủ mảnh đất của mình".
See Translation