Skip to content

Ray of light

Ray of light
Sáng mình dậy sớm, bò ra đường khi ánh nắng đầu tiên luồn qua những cây thông già rơi độp xuống đất, tràn ra xung quanh làm nền đất đỏ rực như đĩa xôi nhuộm phẩm hoa hiên.
Đám cây mua bắt đầu bật hoa đọng đầy sương đêm lặng yên hong khô trong nắng.
Mình làm quả tông lào, lạch bạch bước trong đám cỏ và chộp được ánh nắng đầu tiên vương trên lá đầu ngày ấy.
Rồi về, bị 2 con chó hàng xóm đuổi chạy suýt chết, may túm được cành thông rụng bên đường thế là đuổi ngược lại bọn vừa láo vừa ngu chạy cũng chối chết. He he.