Skip to content

53 thoughts on “Rằm tháng sáu

 1. Anonymous

  NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!
  Con cảm ơn quý Thầy rất nhiều ạ!
  Con kính chúc các quý Thầy
  MÙA AN CƯ KIẾT HẠ 2017
  VÔ LƯỢNG AN LẠC - VÔ LƯỢNG SỨC KHOẺ - PHẬT SỰ VIÊN THÀNH - CÁT TƯỜNG NHƯ Ý!

 2. Anonymous

  Nam mô quan thê ăm bô tăt côn cău xin ôn tên phư hô ba con sông vui sông khoê cưng vôi con chău

 3. Anonymous

  Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh ứng linh cảm quan thế âm bồ tát.

Comments are closed.