Skip to content

Ôi trời ơi đất ở Từ Liêm Hà Nội người dân sống bao nhiêu năm giấy tờ có đủ thế mà chúng nó trắng trợn cướp đất của dân đền bù 2tr

Ôi trời ơi đất ở Từ Liêm Hà Nội người dân sống bao nhiêu năm giấy tờ có đủ thế mà chúng nó trắng trợn cướp đất của dân đền bù 2tr, 8tr, .. đắt nhất 100tr ( cũng chỉ mua đc cái xe máy hịn thế thì cả gia đình nhà người dân ở đâu????)
Vẫn có suy nghĩ đi làm vài năm ở xứ người rồi về xây dựng sự nghiệp ở quê hương. Kiểu này thì thui nếu có CƠ HỘI là ĐÉO MUỐN Ở CÁI ĐẤT NƯỚC NÀY nơi mà có lịch sử chống giặc ngoại xâm hào hùng của nhân dân.