Skip to content

Oa oa vải mới đây

Oa oa vải mới đây
Hôm qua giờ quá trời khách ib hỏi màu vải
Nay Tiên post lên công khai đây
Vì chụp thiếu sáng nên vải ở ngoài sẽ sáng và đẹp hơn trong hình gấp 3 khách nhen ^^
Khách order t2 Tiên sẽ bắt đầu cắt may.
Hàng trả từ 7-12 ngày kể từ ngày cắt may ( theo thứ tự khách order) nên chị em nào muốn có hàng sớm và đẹp lẹ lẹ ib e liền nhen
Để order hàng nhanh nhất : khách gửi Tiên mẫu ( không nhận mẫu ngoài ) và màu hoa số khách chọn. kèm chiều cao - sđo 3 vòng ( đo sát ) để T cắt đầm chuẩn size hơn. Và sdt dchi giao hàng cụ thể . nếu ghé nhà lấy khách note ghé nhà giúp Tiên nha . Tiên sẽ check hàng ghi sổ nhanh hợ và khách sẽ có đồ sớm hơn nè