Skip to content

Ô hô anh Thăng đã lại thăng

Ô hô anh Thăng đã lại thăng
Để lại sau lưng khối lằng nhằng
E rằng lần này anh khó thoát
Hết hét, hết la, hết hung hăng.
( có vẻ lão Osin đã dự báo đúng về cái kết của anh bằng loạt bài đăng trên FB thời gian trước. )