Skip to content

Nốt hôm nay

Nốt hôm nay, mai thong thả giảm cân được rồi. Thế là bận quên cả bạn phây, lỗi hẹn bạn học, bùng sô bạn độp, trốn cả bạn giang hồ,.. Cần lắm giải pháp chuyển đổi nghề từ lao công chuyên nghiệp sang truyền hình, điện ảnh,.. mà không gây sốc.