Skip to content

Nóng bức này nhìn đống hàng nhà em mà ngao ngán

1 1 1 1 1  
Nóng bức này nhìn đống hàng nhà em mà ngao ngán. 3 người đóng hàng quần quật từ sáng tới h vẫn chưa trả hết hàng cho khách
Hôm nay ai đặt hàng rồi mà chưa nhận đc thì chấm 1 cái tớ trả liền