Skip to content

Người ta bảo

Người ta bảo, mạng xã hội phản ánh thực tế của xã hội hiện tại.
Mấy ngày nay phắc búc loạn đả, tranh cãi um tí mẹt. Ai cũng dẫn luật dẫn thông tư, đến độ mình cứ ngỡ toàn dân được phổ cập cử nhân luật.
Những người không dẫn luật thì dẫn tâm thư và trích dẫn lời nhân nghĩa. Đến độ lướt qua mình ngỡ đang lạc vào một pháp hội nào toàn những bồ tát và cao nhân đắc đạo.
Chả nhẽ, nhân dân đất nước đã hóa RỒ___________NG rồi sao.
Đọc xong thấy mình từ trước đến giờ sống hèn mọn quá.
Sáng sớm, có tí việc đi trên đường. Đến ngã tư, có mỗi xe mình trơ khấc chờ đèn đỏ. Có chị đi vespa ái ngại nói với ra sau bảo đường làm đéo có ai đi đi.
Vừa cưỡi con hoa hậu tạ rưởi, vừa cười he he tự nhủ rằng, ngày nghỉ thong thả, chờ 1 tí có chết ai.