Skip to content

Ngày xưa mấy anh tán mình hay có bài “anh thấy ánh mắt em lạ kì lắm

Ngày xưa mấy anh tán mình hay có bài "anh thấy ánh mắt em lạ kì lắm, không giống như những cô gái khác..." hồi ý chỉ mỉm cười e lệ thôi bảo "à thế ạ anh,,,"
Bây giờ mà ai có nói thế xem mình sẽ trả lời "à em bị viêm kết mạc cấp,,,"
Bùn nám mắt to hơn người thường nên bị đau mắt thì cũng đau hơn mấy lần tốn tiền hơn mấy lần xong đi khám mắt chỉ lủi thủi đi cùng anh grabike thui ý nhìn mặt trời mà chói loá lắm :((((
See Translation