Skip to content

Ngày nghỉ vô công rồi nghề tự chế giấy sandwich đặng làm hàng mã

Ngày nghỉ vô công rồi nghề tự chế giấy sandwich đặng làm hàng mã.
2 lớp giấy mềm kẹp 1 lớp thiếc mỏng, tha hồ nắn bóp và tạo hình.
Bông hoa hồng làm dở bằng loại giấy thử nghiệm này, thôi ngày nghỉ mình yêu cmn nhau đi cho đời màu hồng. Để dành nghỉ ngơi mấy ngày nữa chửi nhau tiếp. He he.