Skip to content

Ngày lễ chả đi đâu

Ngày lễ chả đi đâu , ngồi trong vườn vừa cà phê sáng vừa nghĩ lung tung là chả hiểu tại sao Mình có thể xây dựng được ba bốn cái tòa Building cao ốc rồi kinh doanh nhà hàng fine dining , lâu đài Tajmasago và bao nhiêu cửa hàng tơ lụa Khaisilk , chuẩn bị xây The Khai và khách sạn hơn trăm phòng ngoài Cam Ranh , mở chuỗi phở "Ông Khải" được nhỉ ? Công nhận cũng vất vả thật mà sao vẫn có thời gian FB cứ tanh tách ý. Mà lại còn nổi tiếng với câu Good Morning nữa thật là Mình phục Mình quá cơ 🙂