Skip to content

Ngày hôm nay bước ra cổng chân nào không biết nữa

Ngày hôm nay bước ra cổng chân nào không biết nữa.. Thấy cái ngày nó u tối làm sao, việc j cũng vấp mà bonus thêm cả m3 bực vào người.. Lộn cả mề.. Mới sáng ra đã nhận được tin.. Tưởng ngài thế nào hóa ra thường hơn tôi tưởng. Đàn ông sống trên đời quan trọng là danh dự, uy tín.. Mới quay gót đi mà đã cắn trộm... thấy buồn cười quá.. sao đâu đâu cũng thấy âm mưu quỷ kế. Rồi cứ chờ đấy đi.. chờ cái sự thật sẽ được công bố xem ai lợi ai thiệt. Đừng có nghĩ tơn hớt được trước 1 câu mà đã đắc thắng nhé.
Klq nhé giám đốc cái thể loại j không biết nữa.. trưởng giả còn học đòi làm sang, đạo đức giả còn giả thanh tao..cạch đến già.. Đang bốc hỏa đừng ai đến gần trong vòng bán kính 10m nhé.. Vốn dĩ đã không tin giờ thì mất hẳn niềm tin vào lũ man di mọi rợ.. hừm.. cười nhạt phát.. Càng nghĩ càng bực éo chịu được.. Đúng là chỉ vì đồng tiền mà đổi trắng thay đen, cũng vì đồng tiền mà từ ngọt ngào trở nên chát đắng..