Skip to content

Năm 2009 một trận động đất mạnh gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở Italia

Năm 2009 một trận động đất mạnh gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở Italia. Sau trận động đất đó 6 nhà khoa học bị phạt tù vì tội không dự đoán được động đất, phán quyết này nhận được sự phản ứng quyết liệt của các nhà khoa học Italia và thế giới. Cuối cùng tòa phúc thẩm phải tuyển trắng án với các nhà khoa học.
Sai lầm cơ bản của các thẩm phán là không phân biệt được đâu là những thứ có thể dự đoán và những thứ không thể dự đoán.
Hôm nay gặp một khách hàng cứ kiên quyết bắt phải cam kết SEO lên top, hix nếu cam kết được tháng nào ngày nào từ khóa nó lên thì em đã được Google nó mời làm chuyên gia rồi sao phải ngồi làm SEO làm gì cho khổ. Nên là thôi không nhận được hợp đồng cũng không sao còn hơn ngồi tù :d