Skip to content

14 thoughts on “mưa thì mưa chắc tôi không bước vội

 1. Anonymous

  Em đối lại Thầy câu nhé:
  " Đã biết mưa sao người lại đến
  Để bgiờ lỡ đành phải chia xa
  Yên tâm đi mai ta gặp lại
  Lại hoan hỷ như lúc khi xưa"
  xuất khẩu

 2. Anonymous

  Mưa muốn dữ chân người ở lại !
  Nhưng rồi người cũng phải đi thôi !!!

 3. Anonymous

  Mô có xa??? khi lòng vẫn nhớ. Chừ có tình thì càng mãi k xa mô.

Comments are closed.