Skip to content

Mùa Lễ Vu Lan thường viết về Mẹ

Mùa Lễ Vu Lan thường viết về Mẹ,Quỳnh cũng có vài bài viết về Cha.Bài này viết vào năm 2005......
DÂNG CHA
Theo mây , nước lại về non
Chia tay biển , nước về nguồn , ra sông…
Cha như ngọn gió thênh không
Mang về hạt bụi muôn trùng nên con
Cảm ơn cha đến vuông tròn
Cảm ơn trời đất sinh tồn , tồn sinh
Dẫu là phận kiếp điêu linh
Lềnh bềnh trên sóng hải trình xa khơi
Cha cho tiếng khóc chào đời
Mẹ cho câu hát ru lời tháng năm
Để thời gian hóa thâm tâm
Con theo nhật nguyệt vào trong luân hồi
Cha cười san sẻ con vui
Mắt thơ chưa rạng đã bùi ngùi tang
Nghiệp duyên mặc định cưu mang
Mệnh rong ruổi mệnh , thân ràng buộc thân
Cha đi giờ đã mênh mông
Con còn đứng giữa vô cùng niệm hương
Dâng lòng nguyện khắp mười phương
Cha về cực lạc viên trường trong con !
Lý Đức Quỳnh-Đồng Nai,2005