Skip to content

MÙA BÃO LŨ

MÙA BÃO LŨ
Đồng xa vội vội về gặt sớm
Nước lớn đùng đùng rầm rập mưa
Mái lá trơ vơ dìm xuống lụt
Một đàn dáo dác ném trong khuya !
Cuồn cuộn xé lòng vỡ bờ trôi
Nước gầm như thác đổ về xuôi
Đau sông quằn quại mùa bão lũ
Gia biến trăm con một cảnh đời !
Giông tố rập rình đã lắm khi
Trùng dương cưỡi sóng một lần đi
Xa khơi bão nổi gào duyên hải
Ái tử, vọng phu hận biệt ly !
Ngày một vùi tro tờ lịch cũ
Ấm xuân! Rợn ý cảnh tình đông
Đau thương còn đó trong huyết mạch
Đâu dễ ngày vui thỏa đến lòng !
Lý Đức Quỳnh-(Bài cũ 1983)