Skip to content

” Một người hạnh phúc là một người luôn biết hài lòng với hiện tại của mình

1 1 1  
" Một người hạnh phúc là một người luôn biết hài lòng với hiện tại của mình, Nhưng sự hài lòng đó không có nghĩa là ỉ lại, tự mãn và dừng chân. Tôi không cho phép mình được ngừng nghỉ, bởi chính tôi đã lựa chọn con đường trở thành một “chiến binh” của ngành mỹ phẩm. Khi đã trở thành “chiến binh”, tôi phải mạnh mẽ, bản lĩnh và quyết tâm gấp 5 gấp 10 lần.
Vả lại, bạn biết không? Phía sau tôi lúc này, là hơn 1400 cô gái trong hệ thống kinh doanh, và cả hàng trăm ngàn người đang tin tưởng và yêu mến những sản phẩm của công ty tôi. Nếu tôi cho phép mình nghỉ ngơi, liệu họ có còn động lực để phấn đấu nữa không? Thương trường cũng là chiến trường, dừng lại không có nghĩa là đứng yên, mà chính là thụt lùi về sau mãi mãi!"
CEO - Đào Minh Châu
#MAGICSKIN
#MAGICMOM

6 thoughts on “” Một người hạnh phúc là một người luôn biết hài lòng với hiện tại của mình

Comments are closed.