Skip to content

Mấy bữa thấy ai đó có chụp cái nùi dây quá xá rối

Mấy bữa thấy ai đó có chụp cái nùi dây quá xá rối, đúng nghĩa là rối nùi ...luôn đó treo trên cột điện, thiên hạ bu vô chửi ... điện lực quá trời quá đất.
Xin thưa không phải dây điện mà là cái thứ dây này nè, chùm dây be bé này chỉ vô ... một nhà thôi đó.
Thời buổi in tẹc nét có khác, có nhu cầu chỉ gần bốc điện thoại gọi là có người xuống kéo dây cho xài, hỏng xài nữa cũng có người xuống ... cắt dây cái cụp rồi xách modem đi là xong, sợi dây để lại, mai mốt muốn xài lại gọi, lại kéo dây, lại cắt cái cụp, lại gọi, lại kéo ...
Riết không nùi nùi ngoài đường mới sợ.
See Translation