Skip to content

Luật pháp lạ lắm

Luật pháp lạ lắm. Người nên bắt thì không bị bắt vẫn sống nhây nhây ra đấy nhiều khi mình muốn lên tiếng nhưng lại sẽ bị cho rằng tiêu cực etc, vì thế ai muốn biết thì sẽ đưa lời khuyên cá nhân thôi, kẻ chính trực thì lại bị bắt oan. Đôi khi người ta bảo sống hiền lành thì lại đi ngược với ý trời, vì đơn giản trời bây h là mạt vận, ko còn công lý thật sự nữa rồi
Sau khi tôi đọc thì thấy rất rõ ràng, cách huy động vốn trên thật ra ko có gì là sai cả.