Skip to content

Lần đầu tiên được nghe Elvils Phương hát live

1 1 1 1 1  
Lần đầu tiên được nghe Elvils Phương hát live, được thưởng thức anh hát, nghĩ lại thấy tội cho ông Hoàng Kiều, vì trước kia phán chuyện Ngọc Trinh. Hay dà, tội lỗi mình nặng mang. Thôi kẻ rỗng túi phán kẻ giàu tiêu tiền. Chắc ông không thèm để ý.
See Translation