Skip to content

4 thoughts on “Làm sao để hết đen bi giờ

  1. Anonymous

    da nâu mới đẹp chứ. Bọn da trắng nó còn phải đi làm da, hoặc phơi nắng cho da nâu mà :))

Comments are closed.