Skip to content

Không ai thương mình như chính mình

Không ai thương mình như chính mình
Và cũng không ai yêu người họ yêu hết lòng như chính họ đã
Hãy ca hát trong PBHH như bạn hát cho người bạn yêu hay người bạn thương chứ không hát cho giám khảo
Chính điều đó mới là bạn và mới rực sáng
Nhiều bạn lệ thuộc vào nhiều thứ quá
Lệ thuộc sẽ cũ và nhàm
Tôi yêu được ai chẳng do tôi đổi màu như tắc kè mà yêu được. Chẳng qua vì giống nhau thì mến nhau và yêu nhau. Chứ chẳng thể theo ai để mình đi sau. Cứ đúng nhất. Được là mừng mừng vì mình không toan tính gì mà được thì mới hạnh phúc và tự hào vì mình đã thấy chính con người mình trong người đó như một tấm gương quá đẹp, hoàn hảo. Nhờ vậy mình lột xác thoát xác và lung linh, đẹp hơn, bay với nhau dễ hơn. Tuy vạy tôi luôn phái sau lúc cần và chạy phía trước cũng khi cần và thấy hợp lý phù hợp. Tôi là tôi chứ không ai là tôi.
Tôi yêu em