Skip to content

Khởi nghiệp mà tìm được bạn đồng hành có chung chí hướng

Khởi nghiệp mà tìm được bạn đồng hành có chung chí hướng, biết đồng cam cộng khổ, biết hi sinh, lăn xả và chịu khó, biết hướng đến giá trị lâu dài hơn là đếm doanh thu hàng ngày quả thật là vô cùng may mắn! Và rất khó kiếm nữa!
Dù có người song hành cũng hãy luôn chuẩn bị tinh thần và học cách đi một mình. Mọi cái đều có thể xảy ra. Khi dự án là tâm huyết của mình, không thể để nó phụ thuộc vào sự có mặt hay biến mất của ai.
Chị Bùi Thị Thanh Hằng nói đúng tâm can của em ghê, hi hi