Skip to content

Khi bạn còn trẻ

1  
Khi bạn còn trẻ, nhất định phải dẫn đầu một điều gì đó. Và đây là người mang Mỹ phẩm Việt nâng tầm quốc tế.
Không thể ngờ có 1 bà bầu 8 tháng vẫn nuột thế này! :))