Skip to content

Hôm nay giỗ tỗ Vua Hùng Vương

Hôm nay giỗ tỗ Vua Hùng Vương
Trong lòng Ngọc Thọ muốn sương sương
Nhìn ra bè bạn đang nghĩ lễ
Điểm lại thấy mình mới có lương
Gọi mấy bác trên cùng gặp gỡ
Kêu vài chú bạn đến giao tương...
Chén chú chén anh cùng ôn lại
Thắm tình huynh đệ nặng tình Thương...!
VT ngày 6/4/2017
Đoàn Ngọc Thọ.