Skip to content

Hôm nay chúng ta mừng ngày giải phóng Hải phòng thân yêu

Hôm nay chúng ta mừng ngày giải phóng Hải phòng thân yêu!!Bao máu xương của con dân đất Việt và của cả đồng đội quốc tế nữa đã đồ xuống để Thành phố " dưới màu hoa như lửa cháy khát khao" này có được như ngày hôm nay!!Cả dân tộc đã xả thân để trút bão lửa vào giặc ngoại xâm không phải để hôm nay trong hoà bình,chỉ vì miếng cơm manh áo, nhất thời nóng giận,mà chúng ta dễ dàng cho phép mỉnh đổ dầu luyn củng với
phân vào miếng cơm của " kẻ cạnh tranh" yếu thế hơn mình...đồng thời hất cả xuống sông tiếng tăm hào hiệp, nghĩa trượng mà phải dầy công qua biết bao thế hệ người Hải phòng mới gây dựng đc trong con mắt đồng bào cả nước như thế!!Không chết trong trong thời đạn bom máu lửa,để rồi.. chết đứng trong thời bình thế này.. Tiếc thay!!!