Skip to content

Hồi đó có con Pet bò cạp

Hồi đó có con Pet bò cạp.
Lúc em ấy chết đám bạn của Nó ai cũng mừng rỡ...còn mở tiệc ăn cmn mừng...éo le thật.
Nay lại thấy được clip lần đầu gặp mặt ẻm thật là nhớ nhung.
Chú Ông công nhận lúc đó tui can đảm với em bò cạp này thật nhở.
#pet #Scorpius
See Translation