Skip to content

Hnay mùng 1

1  
Hnay mùng 1!!!
✅ Khách có thể ko kiêng nhưng e buôn bán, xin phép ko rep những tin nhắn: đòi hàng , đổi hàng , trả hàng !
Biên đang rất tắc, có hàng về sẽ có kho tự liên lạc trả mng.
Chỉ nhận đơn đừng đề cập vấn đề khác ae nhé !
Chúc mnguoi mùng 1 nhiều đơn hàng !

1 thought on “Hnay mùng 1

Comments are closed.