Skip to content

Hãy dành cho 1/3 cuộc đời

Hãy dành cho 1/3 cuộc đời - những giấc ngủ êm ái, mềm dịu cùng với váy ngủ lụa thêu tay và áo choàng kimono lụa Hà Đông thêu Tân Mỹ Design mỗi ngày.
Váy ngủ lụa Hà Đông thêu tay : 958.000 VNĐ
Kimono lụa Hà Đông thêu tay : 1.254.000 VNĐ
#tanmydesign
#nightdress & #kimono
#embroidery
#silk
#61hanggai
#tanmydesign61hanggai
Give one-third of your life - the smooth, soft sleep with hand embroidered silk night dress and silk embroidered kimono from Tan My Design.
Silk night dress with hand embroidery: 958.000 VNĐ
Kimono Ha Dong silk & hand embroidery: 1.254.000 VNĐ
#tanmydesign
#nightdress & #kimono
#embroidery
#silk
#61hanggai
#Tanmydesign61hanggai