Skip to content

Gương mặt trang bìa

1  
Gương mặt trang bìa
Mng đọc Doanh Nhân Pháp Luật - Báo ra ngày 5/5/2017 chưa ????
#CEO #ĐàoMinhChâu
#MAGICSKIN
#MAGICMOM
#RubysWorldBeautySpa
Photo : Minh Sơn
Stylist : Thiều Ngọc
Makeup : Phương Trang

6 thoughts on “Gương mặt trang bìa

Comments are closed.